Contact
Tel: 06 2167 8555
Stuur een E-mail

Toeristen Visum

Het zogenoemde visum on arrival is sinds mei 2006 van kracht. Dit betekent dat men bij aankomst in Indonesië een toeristenvisum kan verkrijgen voor maximaal 7 dagen (kosten 10 dollar) of maximaal 30 dagen (kosten 25 dollar). Dit toeristenvisum kan ter plaatse niet worden verlengd of worden veranderd in een ander type visum.

Als u uw visum van te voren, in Nederland, wilt regelen dan is er de mogelijkheid een toeristenvisum voor 60 dagen aan te vragen. Dit voorkomt dat u bij aankomst in Indonesië lang in de rij moet staan om een visum te kopen. Als u als toerist naar Indonesië wilt reizen, dient u te beschikken over een geldig visum ,namelijk ;

1. het toeristenvisum dat maximaal 30 dagen geldig is en alleen bij aankomst in Indonesië te verkrijgen is.
2. het toeristenvisum dat maximaal 60 dagen geldig is

Het touristen visum dient binnen 3 maanden na afgifte gebruikt te worden.

Om dit visum te verkrijgen zijn de volgende bescheiden noodzakelijk:
• een origineel paspoort dat bij aankomst in Indonesië nog minimaal 6 (zes) maanden geldig is en waarin tenminste 2 lege visum-bladzijden beschikbaar zijn.
• een visum-aanvraagformulier ,deze zal worden uitgedeeld door het cabine personeel van uw vliegtuig,en de immigratie beambte op het vliegveld zal U een deel van deze aanvraag direct na het stempelen retourneren en deze dient weer te worden overhandigt bij vertek uit Indonesie.

Retirements visa/visa voor senioren

Voor ouderen boven de 55 jaar die in Indonesië een jaar of langer in Indonesië willen blijven, is er nu de mogelijkheid om een seniorenvisum (retirement visa) aan te vragen. Het seniorenvisum biedt in eerste instantie een verblijfsvergunning voor 1 jaar. Daarna kan het visum jaarlijks worden verlengd. De regeling kan vervolgens uitmonden in een permanent verblijf in Indonesië. Het is de enige manier waarop ouderen de mogelijkheid kan worden geboden om te emigreren of te remigreren naar Indonesië. Om een seniorenvisum aan te kunnen vragen moet eerst een goedkeuring komen vanuit het Immigratiekantoor in Jakarta, daarna kan het visum bij de Indonesische ambassade in Den Haag aangevraagd worden. De procedure zal ongeveer 1 (één) maand in beslag nemen. Na afgifte van het visum heeft u nog 3 maanden de tijd om Indonesië binnen te komen.

Wie komen voor een "retirement visa" in aanmerking?

U kunt een verzoek indienen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
• U bent 55 jaar of ouder
• U hebt niet de bedoeling om in Indonesië te gaan werken of geld te verdienen

De volgende documenten zijn nodig om de aanvraagprocedure in gang te zetten:


• kopie van uw paspoort dat tenminste nog 18 maanden geldig is
• inkomensgegevens (uw pensioen en/of uw aow)
• bewijs van ziektekostenverzekering
• bewijs van een overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering
• levensloop (CV)
• kopie van een huwelijksakte indien echtgenote/echtgenoot ook een aanvraag wil indienen of een verklaring van een samenlevingsovereenkomst
• een verklaring dat u instemt met de bepalingen omtrent huur of koop van woonruimte
• een verklaring om een hulp in de huishouding in dienst te nemen
• een verklaring dat u geen dienstverband zult aangaan of zakelijke activiteiten zult ondernemen
• 1 pasfoto

vervolgens is men verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor Indonesië af te sluiten . Wij van Bali2Go - Bali2Stay kunnen hier op Bali een service buro aanbevelen die deze diensten hier ook op Bali kunnen aanbieden.

Werk- en verblijfsvergunning

Wilt u in Indonesië werken en wonen of wordt u door uw bedrijf in Nederland naar Indonesië gezonden om daar te gaan werken, dan is het belangrijk uw werk- en verblijfsvergunning van te voren te regelen. Het proces om vergunningen en een visum te regelen, is vrij gecompliceerd. Ook dit kunt U het beste overlaten aan buro"s de hier gespecialiseerd in zijn en goede contacten hebben op diverse kantoren in Bali. Het gemakkelijkst is deze vergunning op Bali te regelen en na verloop van een simpel touristenvisum even naar Singapore te gaan voor het ophalen van de werkvergunning

Bedrijfssponsorschap

Om in aanmerking te kunnen komen voor een werk- en verblijfsvergunning heeft u in eerste instantie een bedrijfssponsorschap nodig van een bedrijf dat gevestigd is in Indonesië.

Procedure:

Alle benodigde papieren worden opgestuurd naar de Immigratiedienst in Jakarta. De goedkeuring vindt hier plaats. Vervolgens kan het visum, de zogeheten KITAS, inclusief de werkvergunning opgehaald worden bij een ambassade van Indonesie in het buitenland,bijvoorbeeld Singapore. Bij wederkeren aankomst in Indonesië bent u verplicht zich binnen 7 dagen te melden bij het Immigratiekantoor,en U zult weer door de ambtelijke molen moeten,maar U wordt hierin begeleidt voor het buro dat wij aanbevelen en wellicht door U in dienst wordt genomen.

Hoe lang is de werk- en verblijfsvergunning geldig?

De werk- en verblijfsvergunning is 1 jaar geldig. Daarna kan deze jaarlijks verlengd worden. Om te werken en wonen in Indonesië heeft de Indonesische overheid een verplichte bijdrage vastgesteld van US $ 1200 per jaar.voorts zullen er ook kosten betaald moeten worden door het buro dat het voor U regelt,U kunt NIET buiten deze. Zij hebben nu eenmaal de contacten op het immigratiekantoor

Wat te doen als u naar het buitenland wilt (buiten Indonesië)?

Het visum is in principe een voorlopige verblijfsvergunning voor 1 jaar en geeft éénmalig toegang tot het land. Als u het land uit wilt, bijvoorbeeld naar Singapore of als u tussentijds voor een korte periode naar Nederland moet, is het belangrijk eerst de geldigheid van uw visum te controleren en vervolgens een "terugreis-visum" (Exit Re-entry Permit) aan te vragen.

Het is ook mogelijk een Multiple Exit re-entry permit aan te vragen. Met een Multiple Exit Re-entry permit bent u vrij om binnen 6 maanden meerdere keren Indonesië te verlaten en weer binnen te komen zonder elke keer van te voren een terugreis-visum (Exit re-entry permit) aan te hoeven vragen.

Wat te doen als u uw verblijf niet wenst te verlengen?

Als u uw verblijf niet wilt verlengen, moet u een beëindiging van verblijf aanvragen, de Exit Permit Only (EPO).

Benodigde documenten om de procedure te starten:

Documenten die door de sponsor overlegd moeten worden:
• kopie van de oprichtingsakte van het bedrijf
• werkgeversverklaring van bedrijf in Nederland
• kopie van het BTW nummer
• kopie van de vestigingsvergunning
• structuur van de organisatie
• kopie arbeidsovereenkomst
• kopie legitimatiebewijs van de directeur
• kopie verslag aan het Indonesische Departement van Werkgelegenheid
• kopie van een legitimatiebewijs van een Indonesische collega

Documenten die door de aanvrager overlegd moeten worden:
• kopie paspoort
• Curriculum Vitae en referenties
• 1 pasfoto

Documenten die door het familielid overlegd moeten worden:
• kopie paspoort
• kopie huwelijksakte / samenlevingscontract
• kopie geboorteakte (voor kinderen)
• 1 pasfoto
• kopie van een gezinsregister van de gemeente

Sociaal cultureel visum/Sosial Budaya visa

Deze visa kan op twee manieren verkregen worden,allereerst kunt U deze aanvragen bij de Indonesische Ambassade in Den Haag. U moet wel aan bepaalde eisen voldoen,maar de belangrijkste is dat U een sponsor heeft ,een Indonesische staatsburger die in Indonesie verblijft/woont. In deze brief moet de sponsor verklaren U uit te nodigen en garant te staan en verantwoordelijk te zijn voor U tijdens Uw verblijf in Indonesie. Een eenvoudiger manier om deze Sociaal Cultureel visum te verkrijgen is om op de Indonesische Ambassade te Den Haag een touristenvisum aan te vragen van 60 dagen en deze kan hier door een Buro Jasa omgezet worden tot een Sociaal Cultureel visa,en deze wordt na de 60 dagen elke maand verlengt ( wel melden bij het emmigratie kantoor) en na 6 maanden moet U het land verlaten en eventueel na een dag en nacht verblijf in Singapore kan deze procedure weer herhaald worden na het verkrijgen van een 60 daagse visa op de Indonesische Ambassade te Singapore. Ook hier heeft de door ons aanbevolen Buro Jasa een medewerker.

Contact informatie Indonesische Ambassade in Nederland & België

Indonesische ambassade Nederland
Nederland
Tobias Asserlaan 8
2517 KC Den Haag
tel: 070-3108 100
tel: 070-3108 177
www.indonesia.nl
openingstijden: maandag - vrijdag 9:00 - 13:00 en 14:00 - 17:00

Indonesische ambassade België
België
Tervurenlaan 294
1150 Brussel
tel: 02-771.20.14
fax: 02-771.22.91


Foto's van Bali 4

Foto's van Bali 5

Foto's van Bali 6

Foto's van Bali 2